Vážené dámy vážení pánové, milí hosté,

vítám vás na předávání pamětních medailí připomínajících 100 let od založení Československé obce legionářské. Scházíme se v obřadní síni prostějovské radnice, která je vyhrazena pro slavnostní příležitosti a nejdůležitější události v životě našeho města.

Československá obec legionářská si letos připomíná století od svého založení. Vznikla jako reakce na události první světové války a ustavení našeho samostatného státu a do vínku si dala Masarykovy myšlenky obhajující právo Čechů a Slováků na sebeurčení. Sám Prezident Osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk byl ostatně jejím členem.

Oddanost Československé obce legionářské nové vlasti se projevila už o několik let později, když se její členové velmi aktivně zapojili do odboje proti nacistům. Poválečnou kontinuitu pak udržovali členové, kteří Československo po roce 1948 opustili a žili v zahraničí.

S legionáři, kteří pomáhali porazit nepřítele v první světové válce, už se bohužel setkávat nemůžeme, protože náš od nich dělí příliš mnoho času. Zůstaly nám ale po nich ideje, za které bojovali. Ty stejné ideje později hájili účastníci druhého odboje a v nedávné době rovněž příslušníci naší armády v misích Severoatlantické aliance, kterým je dnes Československá obec legionářská rovněž otevřena.

Masarykovy myšlenky nestárnou a také oddanost vlasti je stále mimořádně důležitou hodnotou. Děkuji vám všem, kteří jste si to dnes přišli připomenout společně s námi.

Share This