V těchto dnech si připomínáme vznik samostatného československého státu. Letošní 103. výročí ustavení republiky jsme částečně oslavili už během uplynulého víkendu koncertem Moravské filharmonie Olomouc v našem divadle. Nyní nás ve středu 27. října čeká kladení věnců k soše Prezidenta Osvoboditele před prostějovskou radnicí.

Přestože stát založený Tomášem Garriguem Masarykem prošel mnoha složitými obdobími a nakonec jsme jej rozdělili na dvě samostatné republiky, jeho myšlenky zůstávají stále platné. Jsou to myšlenky svobody národů a jejich práva na sebeurčení. Ale také ideje všeobecných lidských práv včetně rovnoprávnosti žen. Věci, které dnes považujeme za samozřejmě, do našich krajů přišly zároveň se změnou státního zřízení a s nahrazením habsburské monarchie novou republikou. Zakladatelům Československa za to patří náš dík.

Share This