Jaký byl rok 2021 a co si z něj budeme za pár let pamatovat? Dařilo se městu naplňovat představy a přání svých občanů? Odpověď samozřejmě nemůže být jednoduchá, proto jen naznačím, jak dosavadní měsíce letošního roku vnímám já.

Do roku 2021 jsme vstoupili s covidem za zády. Měli jsme za sebou dvě vlny pandemie, třetí nás čekala na jaře. Myslím, že město a jeho obyvatelé uspěli na výbornou. Samospráva nejen pomáhala nejslabším, ale také spolupracovala se zdravotníky i s pracovníky sociální péče a opět také podporovala malé podnikatele. Samotní občané našeho města byli zodpovědní a ohleduplní. Zvládali covid nejen sami za sebe, ale také za své rodiny včetně jejich nejohroženějších členů a podávali pomocnou ruku těm, kdo to opravdu potřebovali. Znovu jim za to moc děkuji.

Na podzim nemoc znovu udeřila a Prostějovsko v těchto dnech patří k nejvíce zasaženým místům naší země. Nevíme, zda je to ztrátou naší ostražitosti, nebo to má jiné důvody. Situace na nás znovu klade značné nároky. Jsem vděčný zdravotnímu personálu, že situaci zvládá. Považuji za naši povinnost přispět vlastní odpovědností a dodržováním všech opatření ke zlepšení současného stavu.

Pandemie koronaviru samozřejmě nebyla a nemohla být jediným tématem naší práce, nemoc nesměla paralyzovat práci samosprávy. Město znovu stálo na straně sportovních klubů a kulturních organizací, které musely bojovat s výpadkem příjmů ze vstupného a dalšími komplikacemi. V rámci možností jsme zorganizovali nebo pomohli zorganizovat řadu kulturních i sportovních akcí a nabídli našim obyvatelům smysluplné využití volného času všech prostějovských generací. Vybudovali jsme zcela novou budovu našeho Ekocentra IRIS, zahájili jsme přípravu dalších investičních akcí. Náš magistrát přes všechny provozní problémy opět pracoval na výbornou, důkazem může být vítězství v krajském kole soutěže Přívětivý úřad.

Rok 2021 byl mimořádně náročný, ale město a jeho obyvatelé na sebe mohou být hrdí, zvládli jsme jej velmi dobře.

Psáno pro přílohu Prostějovského večerníku. 

Share This