Minulý týden začal nový kalendářní rok. Statutární město Prostějov do něj vstupuje se schváleným rozpočtem a jasnými prioritami pro nadcházející období.

Víme, že chceme hodně investovat do rozvoje města. Dále také víme, že budeme výrazně podporovat aktivity našich občanů. Mám na mysli nejen oblast kultury a sportu, ale obecně trávení volné času. Máme připravenou novou platformu spolupráce s našimi podnikateli, které chceme více zapojit do dění v Prostějově. A jsme také připraveni pomáhat každému, kdo se dostane do obtížné situace například kvůli inflaci, skokovému zdražení energií nebo třeba dopadům pandemie covidu.

Prostějov je město se zdravým hospodařením a s jednoznačnou představou, čemu je třeba se v příštích měsících věnovat.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This