Minulý týden jsme na prostějovské radnici přivítali koledníky letošní Tříkrálové sbírky. Jsem rád, že mohli znovu vyrazit do ulic a získávat podporu pro potřebné. Tříkrálová sbírka je jedinečnou akcí Charity České republiky, která tímto způsobem získává peníze na řadu důležitých projektů. Pokud jste koledníky v minulých dnech nepotkali, můžete Tříkrálovou sbírku podpořit i dalšími způsoby než osobním předáním peněz. Jedním z nich je možnost vhodit peníze do kasičky umístěné před vchodem do naší radnice na náměstí T. G. Masaryka. V Prostějově samozřejmě Charitu velmi dobře známe. Dlouhodobě zde působí v sociálních službách a jak jsem se mohl v minulosti osobně přesvědčit, její role je důležitá pro celé město. I proto s ní spolupracujeme a s některými projekty jí pomáháme.

Psáno pro Prostějovský večerník. 
Fotografie pochází z webu statutárního města Prostějova

Share This