Prostějov má za sebou veřejné projednání změny územního plánu města. Kvůli aktuální pandemické situaci bylo třeba je uspořádat prostřednictvím internetu. Jsem rád, že projednání touto formou podařilo připravit a minulý týden také uskutečnit. Celý proces úpravy územního plánu tak může pokračovat. Změna má mimo jiné umožnit vybudování nového sídla Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje na pozemcích za Brněnskou ulicí. Pokud se nám úpravu podaří dokončit včas, bude možné na přípravu této důležité investice čerpat podporu z evropských fondů, což celou stavbu výrazně urychlí. Původní prostory budované před 70 lety by tak mohlo nahradit moderní zázemí, které si naši záchranáři zaslouží.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This