V minulých dnech jsme se s kolegy seznámili se zprávou o činnosti městské policie a s analýzou veřejného pořádku na území Prostějova v roce 2021. Podle statistik strážníci loni řešili celkem 7573 oznámení, což je v průměru přes 20 denně. Kromě toho se věnovali preventivní práci, označovali jízdní kola, pomáhali seniorům s bezpečným nakupováním a asistovali u odtahování vraků automobilů. Činnosti městské policie významně poznamenal také covid-19. Její zaměstnanci pracovali s rizikovými skupinami obyvatel a samozřejmě také dohlíželi na dodržování nouzového stavu. Práci v náročných podmínkách se podařilo zvládnout a ani tato situace nevedla k ochromení práce městské policie například vysokou nemocností.

Rád bych touto cestou všem zaměstnancům poděkoval za jejich náročnou a často i nevděčnou práci, kterou dělají ve prospěch našich občanů.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This