Minulý týden jsme v obřadní síni naší krásné radnice předávali čestná ocenění Městské policie Prostějov. O jejich udělení rozhodlo počátkem dubna zastupitelstvo. Bývalí i současní strážníci a další pracovníci obdrželi Čestný odznak Městské policie Prostějově za 15, 20 a 30 let služby, případně za zásluhy. Další ocenění, Čestné plakety, pak byly výrazem díků příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje, případně dalším osobnostem. Rád bych ještě jednou poděkoval jak městské policii, tak dalším složkám, za jejich dobrou práci pro naše město a jeho obyvatele. Prostějovské ulice jsou dlouhodobě bezpečné a ve městě se daří udržovat veřejný pořádek. To je pro občany jedna z nejdůležitějších zpráv. Věřím, že to tak bude i nadále a společně s kolegy ze samosprávy pro to uděláme maximum.

Psáno pro Prostějovský večerník. 
Snímek pochází z webu statutárního města Prostějova

Share This