Na minulý týden připadlo 77. výročí osvobození naší vlasti od nacistického útlaku. Při této příležitosti jsem během pietního aktu na prostějovském hřbitově připomněl památku obětí tohoto strašlivého konfliktu.

Vzpomněl jsem na občany povražděné kvůli svému původu a náboženství. Vyzdvihl jsem hrdinství lidí zapojených do odboje, například členů Sokola. Uctil jsem památku občanů Prostějova, kteří bojovali a umírali na světových bojištích. A v neposlední řadě jsem připomněl vojáky, kteří položili život při osvobozování Prostějova a Prostějovska.

Přelom dubna a května 1945 byl v našem regionu spojen se silnými boji a i v posledních dnech války u nás umírali lidé za naši svobodu. Všem patří naše úcta a naše vděčné vzpomínky.

Psáno pro Prostějovský večerník

Share This