Minulý týden jsme si připomněli 40 let existence oddělení ARO prostějovské nemocnice. Během tohoto období jím prošlo na 35 tisíc pacientů. Samotná prostějovská nemocnice je výrazně starší a její historie se táhne až do 19. století. Vznik zdejšího zdravotnického zařízení je přitom bezprostředně spojen se naší samosprávou. Bylo to právě vedení města a jeho zastupitelstvo, které o vybudování rozhodlo.

V novodobé historii není nemocnice svázána s městem majetkovými vztahy. Zdravotnické zařízení patří kraji a provozuje jej soukromá společnost. To ovšem nemocnici nijak neubírá na důležitosti a nebrání dobré spolupráci města a zdravotníků. Příkladem může být náš loňský společný projekt očkovacího centra, který byl vzorem pro podobné počiny po celé České republice.

Děkuji vedení i personálu nemocnice za jejich práci pro nás všechny a přeji zdejšímu oddělení ARO i všem dalším provozům mnoho dalších let úspěšné práci při zachraňování zdraví a lidských životů.

Share This