Vážení občané,

končí letní prázdniny, děti se vracejí do škol a nám všem začíná klasický podzimní režim. Návštěva některé ze škol na počátku vyučovacího roku je oblíbenou součástí mého programu, který si ani letos nenechám ujít. Letos se chystám do maturitní třídy Střední odborné školy podnikání a obchodu. Při těchto příležitostech se mi vždy vracejí vzpomínky na dávná léta, kdy jsem sám do školy nastupoval, potkával své školní kamarády a seznamoval se s učiteli. Někteří z nich mě ovlivnili na dlouhá léta a já jim rád věnuji vděčnou vzpomínku.

I v letošním roce jsme se s kolegy z rady města rozhodli podpořit nástup prvňáčků do vyučování symbolickou tisícikorunou. Dáváme tak najevo, že máme radost z každého dítěte vyrůstajícího v Prostějově a vážíme si rodičů vychovávajících nadcházející generaci našich občanů.

Statutární město Prostějov do svých škol dlouhodobě investuje. Jen namátkou připomenu, že máme za sebou rekonstrukci bazénu na ZŠ Dr. Horáka a tělocvičen ZŠ Edvarda Valenty. Připravili jsme řadu dalších projektů a jsme připraveni se s nimi ucházet o podporu z národních a evropských zdrojů.

Přál bych si, aby začínající školní rok byl po dlouhé době prvním, který nijak neovlivní epidemiologická situace. Aby každé dítě našlo ve škole nového kamaráda a aby učitelé dělali svoji práci s láskou a radostí z dobře odvedené práce. My v samosprávě se budeme snažit, aby naše školy byly bezpečné, dostupné a moderní.

Psáno pro Prostějovské radniční listy.

Share This