V posledních týdnech a měsících jsme svědky dramatického nárůstu cen energií, na který navazuje výrazné zdražování potravin a dalších základních potřeb. Vede mě to k přesvědčení, že naše město musí být připraveno na situaci, kdy řada našich občanů nebude bez vlastního zavinění schopna vyjít se svými příjmy.

Už nyní radnice na můj popud pracuje na programu pomoci organizacím v sociální, kulturní a sportovní oblasti, na které především rostoucí cena energií tvrdě dopadne. Nyní jsem se rozhodl iniciovat rozšíření programu této pomoci také na občany. Hospodaření města, které je zcela bez dluhů a hospodaří s přebytkem, nám to umožňuje.

Musíme umět podat pomocnou ruku těm nejohroženějším skupinám občanů. Mám na mysli osaměle žijící seniory, osamělé příjemce invalidních důchodů a samoživitele pečující o děti. Každý z nich se bude moci obrátit na město a každému budeme připraveni pomoci. Naši občané si to zaslouží.

Share This