Rada města Prostějova v minulých dnech navrhla zvýšení poplatku za komunální odpad. Pokud s úpravou bude souhlasit zastupitelstvo, nová výše začne platit od příštího roku. Toto opatření si zaslouží, abych je krátce okomentoval.

Poplatek se naposledy zvyšoval před deseti lety. V současné době už jeho hodnota ani zdaleka nestačí na úhradu nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu a město musí tuto důležitou službu výrazně dotovat. Jako zodpovědní hospodáři musíme tento trend alespoň zmírnit.

Dosud občané platili za komunální odpad 600 korun ročně, nově to bude 792 korun. Senioři a klienti některých typů sociálních zařízení budou platit méně nebo v některých případech vůbec nic.

Pro představu, v jakém propadu je celý systém financování, přidám ještě několik čísel. V příštím roce očekáváme náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu v celkové výši asi 68 milionů korun. Pokud poplatek zvýšíme na výše popsanou hodnotu, vybereme tímto způsobem od občanů necelých 32 milionů korun. Zbývajících 36 milionů korun budeme nuceni dofinancovat z rozpočtu.

Komunální odpady budou velkým tématem i pro příští léta. Nepůjde jen o výši poplatku, ale o celý systém likvidace. Blížící se zákaz skládkování nutí samosprávy hledat jiné cesty, jak obsah popelnic a kontejnerů minimalizovat, co bude možné, zrecyklovat, a zbývající část co nejšetrněji zlikvidovat. Čeká nás spousta práce.

 

Share This