Městský ples je za námi, převážná část celé plesové sezony před námi. Na každý z bálů se těším jako na velkou společenskou událost, ale také na příležitost setkat se znovu se svými kamarády a známými i řadou dalších občanů našeho města. Je skvělé, že nás už nebrzdí žádná omezení související s nedávnou pandemií.

Letoš městský ples měl samozřejmě i svůj charitativní rozměr v podobě výtěžku naší tomboly. Celkem se nám podařilo shromáždit 49 580 korun. Všechny peníze jsme věnovali spolku LIPKA, který pomáhá lidem se zdravotním postižením. LIPKA mimo jiné provozuje denní stacionář pro děti i dospělé, chráněné bydlení a chráněné pracoviště a nabízí také sociální rehabilitaci a služby našim seniorům. Peníze vybrané na městském plese tak stoprocentně míří správným směrem.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

 

Share This