K naší samosprávě patří už řadu let udělování Cen města Prostějova. Každoročně se jimi hlásíme se k osobnostem, které přispěly ke zvýšení prestiže našeho města, a k prosazování důležitých hodnot. Samotné předávání laureátům za účasti jejich blízkých patří k nejvýznamnějším událostem, které v obřadní síni naší radnice probíhají. Je to pokaždé krásná a důstojná chvíle.

Právě v těchto dnech je možné zasílat nominace na udělení cen za rok 2021. Návrhy je možné podávat až do konce února, a to na podatelnu magistrátu, podrobnosti najde každý na webu města.

Nominace podané občany i organizacemi zpracuje speciální pracovní skupina, projedná Rada města Prostějova a poslední slovo v této věci má zastupitelstvo. Pokud víte o někom, kdo by si ocenění zasloužil, neváhejte jej nominovat. Budeme se těšit na vaše návrhy!

Psáno pro Prostějovský večerník, snímek pochází z webu statutárního města Prostějova. 

Share This