S koncem února skončilo hlasování v takzvaném participativním rozpočtu. V něm občané sami svým hlasováním rozhodují, jaké projekty pomáhající rozvíjet veřejná prostranství v Prostějově město podpoří. V rozpočtu je na tyto účely vyčleněna částka tří miliónů korun.

Obyvatelé Prostějova letos hlasovali o celkem šesti projektech. Největší podporu získal nápad vybudovat v Kolářových sadech diskgolfové hřiště. Na druhém místě v hlasování skončil projekt interaktivního lesoparku s přírodními herními prvky pro děti od 3 let nazvaný Super zábava pro děti mezi stromy, který by měl vzniknout u Hloučely. A lidem se líbila také myšlenka nechat opravit památník manželů Vojáčkových. Kompletní výsledky jsou ke zhlédnutí na webu města. Nyní je na samosprávě, aby posoudila možnosti realizace jednotlivých projektů včetně požadavku na jejich bezpečnost.

Všem hlasujícím, kterých bylo na sedm set, touto cestou děkuji a věřím, že se do rozhodování o podobě Prostějova zapojí i příště.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This