V minulých dnech jsme s kolegy v Radě města Prostějova projednali návrh na pojmenování nové ulice. Ta vzniká jako komunikace rovnoběžná s ulicí Dr. Plajnera, jako kolmá na Okružní, před Mládkovými sady. Vyrůstají zde dva rodinné domy, které potřebují adresu.

Po projednání v místopisné ulici jsme doporučili, aby se nová ulice jmenovala po Janu Sedláčkovi. Jan Sedláček (1888 – 1960) byl československý politik, starosta Prostějova a meziválečný poslanec Národního shromáždění za Národní sjednocení. Zakládal také skautské hnutí v Prostějově.

Definitivní rozhodnutí bude v rukou zastupitelstva města, kterému návrh předložíme na zasedání 18. dubna.

Share This