Zastupitelstvo města Prostějova na svém dubnovém zasedání rozhodlo o podpoře okresního mysliveckého spolku. Na opravy budovy střelnice za Hloučelí jsme vyčlenili celkem 100 tisíc korun. Dotace pomůže financovat například rekonstrukci vrat a opravy oken.

Českomoravská myslivecká jednota, pod kterou prostějovský okresní spolek patří, letos slaví 100 let své existence. Jsem si vědom, že česká myslivost je součástí péče o naši krajinu a o zvěř, která v ní žije. Myslivci v ní plní řadu důležitých rolí a bez nich by příroda a život v ní vypadaly zcela jinak. Myslivci také vykonávají spolkovou činnost, které jinak na řadě míst především v menších obcích ubývá.

Jsem rád, že se myslivcům na Prostějovsku daří udržovat tradice, přivádět k zájmu o přírodu děti a mladé lidi a plnit důležité role, které jim v krajině náleží.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

 

Share This