Důležitým tématem posledních měsíců je záchrana služeb České pošty pro občany Prostějova i obyvatele okolních obcí, kteří využívají poboček v našem městě. Minulý týden jsme si s regionálním vedením tohoto státního podniku potvrdili výsledky našich jednání. Mohu tedy oznámit, že díky našemu úsilí se podařilo zachovat pobočku na Plumlovské ulici. Považuji to za výbornou zprávu pro naše seniory a občany se zdravotním postižením. Zachránili jsme bezbariérovou pobočku, kterou obyvatelé skutečně potřebují.

Nadějně se vyvíjí také naše snaha udržet v chodu poštu v Čechovicích. Platí moje dřívější slova, že ji převezmeme v režimu “Partner plus”. Provoz tedy bude hradit město a pošta nám bude za konkrétní úkony platit. Nyní ještě řešíme, kdo konkrétně bude provozovatelem, zda magistrát nebo například Domovní správa. A hledáme možnosti rozšíření této pošty o hrazení poplatků daných městskými vyhláškami, případně o další služby.

Jsem přesvědčen, že nabídka služeb pro občany se má rozšiřovat a nikoliv omezovat v tomto smyslu budeme postupovat i v budoucnu.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

 

Share This