Magistrát města Prostějova má za sebou dvě hodnocení ze strany jeho klientů, tedy občanů přicházejících vyřizovat agendu na některý z našich odborů. První průzkum probíhal formou dotazníků umístěných na webu a Facebooku města, v Prostějovských radničních listech a na nejnavštěvovanějších odděleních úřadu. Zaměřil se například na možnost parkování, dostupnost pro občany se zdravotním postižením, srozumitelnost poskytovaných informací a kvalitu komunikace. Celkem se nám sešlo 732 odpovědí, mezi nimiž převažovalo hodnocení „výborné“ a „velmi dobré“.

Druhý průzkum prováděly přímo na místě studentky Obchodní akademie Prostějov zaznamenávající spokojenost občanů při odchodu z některého pracoviště magistrátu. V tomto případě jim odpovědělo celkem 523 občanů. Hodnocení na stejné škále jako ve škole dopadlo pro náš úřad známkou 1,64. Oproti loňsku je to mírné zlepšení.

Z obou hodnocení je vidět, že si Magistrát města Prostějova vede velmi dobře. Rád za to všem jeho zaměstnancům děkuji, je to vizitka jejich kvalitní práce pro naše město. A občanům mohu slíbit, že se budeme nadále snažit služby úřadu i nadále zlepšovat, aby byli pokud možno všichni spokojeni.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

 

Share This