Pane primátore, Rada města Prostějova v minulých dnech podpořila investice do dvou sportovišť. Můžete nám přiblížit, co přesně bude město financovat?

Rada města podpořila výstavbu zázemí hřiště v Žešově. Je důležité investovat do napojení inženýrských sítí a především stabilizovat ujíždějící svah nad hřištěm. Ten by měla vyřešit opěrná stěna. Dále hodláme vysadit novou zeleň. V rozpočtu jsme na tuto akci měli vyčleněné peníze. Protože se ale nepodařilo zrealizovat některé práce už loni a také výsledná cena vzešlá ze soutěže je o něco větší, potřebujeme tuto položku navýšit. Celkově by nás hřiště mělo přijít asi na 3,6 milionu korun.

A co je tou druhou investicí?

V tomto případě jsme podpořili nákup a instalaci cvičebních prvků pro seniory v Růžové ulici. Celkem tam chceme pořídit sedm cvičebních strojů a odpovídající informační tabuli. Příslušná zařízení budou simulovat například veslování nebo lyžování, na dalších bude možné posilovat ruce nebo nohy. Námět na vybudování tohoto sportovního koutku pro dříve narozené občany vzešel od komise pro místní část Krasice-Domamyslice Čechovice. Osobně to považuji za výborný nápad a předpokládám, že kromě seniorů bude sloužit i všem dalším zájemcům. Náklady činí 450 tisíc korun.

Musím dodat, že v případě obou sportovišť má definitivní slovo zastupitelstvo města. Nicméně věřím, že kolegové tyto záměry podpoří a uvolní na ně příslušné finanční prostředky z rozpočtu.

V minulých dnech jste navštívil dvě prostějovská zařízení pro seniory. S jakými poznatky jste z nich odjížděl?

Odvezl jsem si především spoustu pozitivní energie. Obyvatelé Domova seniorů na Nerudově ulici i Centra sociálních služeb na Lidické ulici byli velmi milí a otevření. Odpovídal jsem na řadu bezprostředních dotazů a naopak jsem se zajímal, jak se jim daří. Myslím, že obě zařízení zřizovaná krajem fungují velmi dobře, Domov seniorů má navíc za sebou velkou rekonstrukci a tamní prostředí se opravdu výrazně zlepšilo.

A pozitivní energie byla cítit také z vedení obou organizací. Jak Marek Němec v Domově seniorů, tak Helena Vránová v Centru sociálních služeb mají spoustu nápadů na rozšiřování služeb pro své klienty i pro další obyvatele Prostějova. V Nerudově ulici plánují nově vybavenou zahradu, na Lidické zase budovu pro takzvanou apiterapii, tedy využití léčebných účinků včelích produktů. Oba projekty považuji za velmi zajímavé a jsem připraven iniciovat jejich podporu ze strany města.

Rozhovor vyšel v Prostějovských radničních listech. 

Share This