Statutární město Prostějov v poslední době oznámilo přípravu řady zajímavých investičních akcí. Chce vybudovat nový bazén a zkrášlit i samotné centrum města. Pro podrobnosti jsme se proto vydali za primátorem Františkem Jurou.

Proč se Prostějov pouští právě do výstavby nového bazénu?

Důvodem je stav městských lázní, které už veřejnosti slouží více než 60 let. Je to krásná stavba inspirovaná výstavou Expo 1958 v Bruselu, ale své už má odslouženo a životnost zdejších technologií není možné prodlužovat donekonečna. Navíc se změnily požadavky například na dostupnost takových areálů, kam chce spousta návštěvníků dojet autem. Proto jsme hledali místo mimo samotné centrum města a našli jsme jej v sousedství areálu našeho letního akvaparku Koupelky. Obě zařízení pro plavce, tedy otevřený akvapark a nový krytý bazén, tak propojíme. Bude to mít spoustu výhod jak pro nás coby provozovatele, tak i pro občany.

Musím dodat, že naším cílem není pouhá náhrada současných lázní, ale zcela zásadní rozšíření služeb, které bude možné v novém objektu poskytovat. Kromě bazénu, jehož velikost zachováváme, mohou naši občané počítat s vyžitím pro všechny generace. Pro nejmenší návštěvníky tady bude dětský bazén, dále počítáme s wellness zónou, s celým saunovým světem a s prostorami pro fitness.

Veřejnost nedávno překvapil záměr radnice vybudovat v centru Prostějova nové náměstí. Můžete nám jej nějak přiblížit?

Nové náměstí vznikne na místě bývalé židovské zástavby, která se bohužel nedochovala, na křížení Uprkovy, Koželuhovy a Kostelní ulice. Dnes slouží především jako plocha k parkování aut, která ovšem není v dobrém stavu. My chceme celý prostor regenerovat, vysadit v něm 13 stromů, přidat vodní prvek a vybavit jej lavičkami. Na tomto místě v samotném centru města budeme preferovat chodce a cyklisty a snažit se o celkové zklidnění oblasti. Občané samozřejmě nepřijdou ani o parkování, v okolí vzniknou plochy pro automobily na místě bývalé budovy tržnice a později také na pozemku po bývalé sodovkárně.

A co často zmiňovaná Jezdecká kasárna?

Také na těch nyní pracujeme. Celý areál jsme si rozdělili na dvě části, a to na nový park a novou bytovou zástavbu. Veřejná prostranství si vezme na starosti město, aby zde vybudovalo odpočinkovou zónu pro celou lokalitu včetně nedalekých sídlišť. Bytovou výstavbu pak hodláme svěřit soukromým investorům. Dostanou jasné limity výstavby a jednoznačný časový rámec, dokdy musejí práce proběhnout.

Jsem přesvědčen, že z Jezdeckých kasáren vznikne další zajímavé místo pro všechny generace našich obyvatel, kteří se budou moci setkávat na procházkách parkem. Podobných volných ploch už nemáme příliš mnoho, a proto klademe na výslednou kvalitu veřejného prostoru opravdu velký důraz.

Rozhovor vyšel v týdeníku 5+2

Share This