Tento týden si připomeneme konec 2. světové války, porážku nacismu a fašismu a osvobození naší vlasti. Uctíme památku našich statečných spoluobčanů, kteří riskovali své životy a životy svých rodin při zapojení do odboje. Budeme také vzpomínat na Čechy zapojené do bojů na východní i západní frontě, A v neposlední řadě také na hrdinné vojáky, kteří naše město i celé Prostějovsko osvobodili. Těm všem patří naše vděčnost a naše úcta za činy, které pro nás vykonali.

Druhá světová válka byla strašlivým konfliktem a na hrůzy způsobené našim lidem v letech 1939 až 1945 nelze zapomenout. Oběti z řad našich spoluobčanů včetně kdysi významné židovské komunity, která po staletí spoluvytvářela obraz Prostějova, zůstávají v našich myslích jako memento. Jsou nesmazatelnou připomínkou, že zlu se nemá ustupovat, že za právo a spravedlnost je občas nutné bojovat a že nemáme mlčet, když se někomu jinému děje křivda.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This