V polovině dubna proběhlo ve Společenském domě v Prostějově setkání členů vedení města s podnikateli působícími v památkové zóně. Město akci pořádalo ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou. O zhodnocení akce jsme pořádali primátora Františka Juru.

Akce se účastnilo na šedesát podnikatelů z centra města. Co tomu říkáte?

Je vidět, že živnostníkům a podnikatelům v památkové zóně není vylidňování centra Prostějova lhostejné. Počet účastníků diskuse byl podle mě optimální. Při větším množství lidí už by se ztrácel bezprostřední kontakt mezi námi a pozvanými. I tak se na některé dotazy nedostalo, ale to samozřejmě zase tak moc nevadí, účastníci nám své náměty a připomínky předali písemně a i nadále pokračují v komunikaci elektronickou formou. Je vidět, že oživení centra Prostějova je náš společný zájem a každý k tomu můžeme nějakou formou přispět.

Co bylo největším tématem setklání?

Hlavním tématem byla doprava v centru města, dostatek parkovacích ploch a také režim vjezdu na naše náměstí T. G. Masaryka. To jsou všechno náměty, kterými už se nějakou dobu zabýváme a hledáme to správné řešení. Bylo ovšem velmi důležité slyšet všechny názory „pro“ i „proti“ týkající se například vybudování nového náměstí v místě křížení Úprkovy, Koželuhovy a Kostelní ulice. Také jsme vnímali připomínky k možnému budoucímu umístění farmářských a dalších trhů nebo třeba k umožnění krátkodobého stání přímo na náměstí. Opět se ukázalo, že pro některé provozovny je opravdu důležité, aby se k nim lidé dostali autem. V opačném případě zákazníci pojedou raději jinam, například do obchodního centra na okraji města.

Co bude následovat nyní?

Všemi náměty se nyní budeme velmi vážně zabývat. Máme spoustu podnětů přímo z diskuse i ze zpětné vazby písemnou nebo elektronickou formou. Už nyní hledáme cestu vhodné marketingové podpory, aby lidé věděli, co v centru najdou, jaké jsou otevírací lhůty provozoven a podobně. Z dotazníků se zdá, že podnikatele tato možnost pomoci zaujala. Také jsme zaznamenali pozitivní ohlasy na kulturní akce pořádané v centru i náměty, jak náměstí během sezony dále oživit. A vnímáme i snahu majitelů restaurací o co nejpřívětivější systém povolování předzahrádek. Ke všem tématům se budeme průběžně vracet, abychom vylidňování centra zastavili a nastartovali opačný trend jeho opětovného oživování. Jsme na začátku a je před námi hodně práce.

Rozhovor vyšel v Prostějovských radničních listech.  

Share This