Za několik dní proběhne na náměstí T. G. Masaryka v Prostějově Festival nejen zdravotně postižených. Akce se koná pod záštitou primátora Františka Jury, kterému jsme při této příležitosti položili několik otázek.

Proč jste se rozhodl podpořit svou záštitou právě tuto akci? 

Festival nejen zdravotně postižených znám už z předcházejících let a považuji jej za skvělou akci. Mám radost, že se lidé se zdravotním postižením umějí dobře bavit a také připravit skvělou zábavu také pro diváky. Některá skvělá vystoupení z předcházejících dvou ročníků si pamatuji dodnes. Některá mě rozesmála, jiná pohladila po duši. A vše navíc doprovázela skvělá atmosféra. Aktivity lidí se zdravotním postižením mě nabíjejí pozitivní energií. Každý z nich by teoreticky mohl litovat sám sebe, obviňovat své okolí nebo se prostě jen uzavřít před světem. A oni místo žijí v rámci možností plnohodnotné životy a ještě obohacují životy nás ostatních. Za to bychom jim měli být všichni vděční.

Jak se podle vás vyvíjejí služby pro zdravotně postižené? 

Osobně jsem navštívil řadu zařízení, které se této oblasti věnují. Vidím velmi pozitivní změny. Daří se o lidi se zdravotním postižením nejen pečovat, ale také je zapojovat do života mezi námi ostatními. To je podle mě velký krok kupředu. Když si například čas od času dávám zákusek v cukrárně Lipky ve Vrahovicích, kde pracují lidé s handicapem, velmi silně to vnímám a mám z toho radost.

Co dělá pro zdravotně postižené samotné město? 

Naše vedení města se důležitost pomoci potřebným velmi silně uvědomuje. Snažíme se ze všech sil podporovat především organizace, které se této práci dlouhodobě věnují. Patří k nim například Charita Prostějov, Lipka, Pomocná ruka na pomoc starým a handicapovaným občanům nebo Společnost Podané ruce. Vyjmenoval jsem jenom ty největší, menších spolků je mnohem více. A nepomáháme jenom neziskovkám. Naši podporu má například soukromé zařízení ADP-SANCO Prostějov a rovněž Centrum sociálních služeb Prostějov zřizované Olomouckým krajem. Pro vedení města není důležitá právní forma těch, kteří pomáhají, ale nabídka jejich služeb. Takto podporujeme více než 65 projektů a za pět milionů korun.

Je to dostatečná částka? 

Naše dotace do této oblasti v posledních letech rychle rostly a jistě na ně budeme klást důraz i v následujících letech. Nejsou to samozřejmě jediné peníze, které od města plynou, poskytujeme také podporu ze Zdravého města nebo investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb.

Zároveň jsem si vědom, že ne vše je možné zaplatit. Vnímám spoustu pomoci, které se lidem se zdravotním postižením dostává od jejich rodin, od sousedů a od známých. Tato práce není na první pohled viditelná, ale já jsem si jí moc dobře vědom. A i touto cestou bych za ni chtěl všem poděkovat.

Rozhovor vyšel v Prostějovském večerníku.  

Share This