Jaké jsou Vaše hlavní volební priority?

Mám vizi Prostějova coby města pro všechny generace. Bezpečného místa pro naše děti, ideálního domova pro naše rodiny a města vstřícného k našim seniorům. Jako celoživotní sportovec chci dále rozvíjet i tuto stránku Prostějova, ale opět pro všechny generace.

Vrcholový sport je vynikající reprezentací našeho města, cesta k němu ovšem vede přes práci s dětmi a výchovu mládeže. A sport může také spojovat mladé, starší, zdravé i handicapované. Potřebujeme vyřešit některá sportoviště, například krytý bazén, atletický stadion nebo fotbalové hřiště.

Prostějov potřebuje také postoupit v budování dopravní infrastruktury. Platí to jak pro bezpečné cyklostezky, tak například i napojení města na výpadovky. Automobilová doprava bude i nadále narůstat a my se na takový trend musíme připravit.

Co Vás vedlo ke kandidatuře?

Každý občan by měl v rámci svých možností přispět k lepšímu životu své komunity. Ukazuje se, že moje celoživotní ideály a hodnoty nacházejí odezvu v podpoře voličů, což mě velmi těší. Věřím, že jsem po letech práce v komunální politice a dvouleté zkušenosti v krajské politice připraven v rámci svých možností Prostějovu pomoci.

Jaký je Váš stručný (i politický) životopis.

Narodil jsem se 25. ledna 1969 v Ostravě. Jsem absolventem dvou vysokých škol, a to Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, a Pedagogické fakulty Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Na první univerzitě jsem vystudoval obor management sportu a trenérství, na druhé pak andragogiku.

Od roku 1992 do roku 2000 jsem pracoval v Městské policii v Prostějově, od roku 2000 do roku 2010 pak ve Vězeňské službě České republiky.

Dlouhodobě působím ve vedení fotbalového klubu 1.SK Prostějov, v současné době jsem předsedou klubu. V roce 2014 jsem dostal důvěru občanů a stal jsem se zastupitelem města Prostějova, kde působím v kontrolním výboru zastupitelstva a ve sportovní komisi rady. O dva roky později jsem získal také mandát krajského zastupitele a následně jsem byl zvolen náměstkem hejtmana Olomouckého kraje. Mám na starosti kulturu, sport, volný čas a památkovou péči. Žiji v Prostějově, jsem ženatý a mám tři děti.

Odpovědi na otázky Michala Šverdíka pro týdeník 5+2, foto je pouze ilustrační

Share This