V Zastupitelstvu města Prostějova hájí barvy hnutí ANO 2011, za které se letos znovu uchází o hlasy voličů, a to na třetím místě kandidátky. Vyzdvihuje Prostějov jako město sportu a kultury, ale také zeleně a květin. Marcelu Župkovou jsme před volbami požádali o krátký rozhovor.

Jaký dojem si odnášíte ze čtyř let práce v městském zastupitelstvu?

Myslím, že když spolu pracují rozumní a slušní lidé, vždy se dá domluvit na řešení výhodném pro naše město a jeho obyvatele. I jako opozice jsme se snažili podporovat správná řešení navrhovaná současnou koalicí a dělat vše pro rozvoj našeho města. Bohužel, ne všichni zastupitelé měli stejný zájem. Jimi podávaná trestní oznámení na zástupce města a uměle vytvářené kauzy město poškozovaly.

Na jakých projektech byste se v příštím zastupitelstvu ráda podílela?

Pokud dostanu důvěru voličů, chtěla bych se zaměřit na sociální oblast. Myslím, že Prostějov by měl postavit další domov pro seniory. Naše populace stárne a lidí ve vyšší věku přibývá. Je důležité pomoci jim zachovat potřebnou kvalitu života i v době, kdy budou občas potřebovat něčí pomocnou ruku. Dalším tématem je azylový dům a osud lidí bez domova.

Byla jste rovněž členkou komise pro kulturu a cestovní ruch. Vidíte v této oblasti nějaké výzvy?

V Prostějově se koná spousta skvělých akcí. Město by mělo pomoci organizátorům dále je rozvíjet. Myslím, že například Prostějovské léto a Prostějovská zima si to určitě zaslouží. Je otázkou, zda by například na sezónu nebylo dobré umístit do centra stálé pódium a usnadnit tak pořádání některých koncertů. Především amatérské a dětské soubory by tak měly výrazně snazší cestu za publikem. Podobnou úvahu určitě povedeme také v případě Kolářových sadů.

V případě cestovního vidím prostor ve větším důrazu na propagaci města a lákání nových turistů. Myslím, že naše město jim má co nabídnout. Nárůst cestovního ruchu by pomohl místním podnikatelům.

V čem je podle vás Prostějov silný už dnes?

Samozřejmě v oblasti sportu. Právě jemu se v našem městě skvěla daří a pro nás výbornou reklamou doma i v zahraničí. Těší mě, že kamkoliv přijedu, tam Prostějov znají právě díky našim sportovcům.

A ještě jeden postřeh si z takových setkání odnáším. Kdo Prostějov navštívil, ten zpravidla vzpomíná na naši zeleň a květinovou výzdobu v centru města. To je něco, co jako občané ne vždy vnímáme, případně zeleň kolem nás bereme jako samozřejmost. O to více se ale líbí lidem, kteří k nám přijedou jen na návštěvu.

Čím je Prostějov pro vás osobně?

Především je to mé rodiště, které jsem nikdy neopustila a žiji v něm dodnes. Prožila jsem zde krásné dětství i čas na základní a střední škole. Později jsem zde vychovala svou dceru a má ve městě nejbližší přátele. Vždy se mi zde dobře žilo a chtěla bych se zasadit, aby si něco podobného mohly říct i generace, které přijdou po nás.

Rozhovor vyšel v Prostějovském večerníku 17. září 2018

Share This