Za několik týdnů skončí funkční období současného Zastupitelstva města Prostějova a z komunálních voleb vzejdou zástupci občanů ve vedení města na příští čtyři roky. Zhodnocení uplynulých čtyř let nechám na jiných, rád bych se ale podíval dopředu na úkoly, které stojí před budoucími zástupci města.

Velkým problémem Prostějova je doprava. Městu se podařilo pokročit s přípravou severního obchvatu, který by se příští rok mohl začít stavět. Ten uleví výpadovce na Olomouc. Bude nutné na něj navázat severozápadní obchvatu řešící dopravu od Blanska a Žďáru nad Sázavou. Prostějov potřebuje také nový jižní obchvat od Němčic a Nezamyslic. Tranzitní dopravu je třeba odvést mimo město, aby především kamiony zbytečně nejezdily přes centrum.

V oblasti dopravy je důležitá také podpora cyklistů. Městu schází dostatečně velké prostory na úschovu kol pro občany, kteří přesedají na jiný druh dopravy. Situaci může změnit projekt velkokapacitního zařízení pro úschovu bicyklů, který je známý pod označením cyklověž. Zajímavou myšlenkou je rovněž půjčovna kol, která by mohla být tématem pro spolupráci se soukromým provozovatelem.

Naši občané ve svých námětech často zmiňují téma bezpečnosti. Myslím, že Prostějov je bezpečným městem, nicméně prostor pro zlepšení jistě existuje. Cestu vidím například ve vytipování míst s nedostatečným nočním osvětlením, případně dalších míst, která by měl chránit kamerový systém, a zjednání nápravy. V místech častých krádeží kol a vykrádání nebytových prostor by měla častěji hlídkovat městská policie.

Velkou výzvou jsou veřejná prostranství ve městě. Před samosprávou stojí rozhodnutí, jak naložit s areálem bývalých jezdeckých kasáren. Cestu vidím ve využití pro nejširší veřejnost. Především obyvatelé blízkého sídliště Šárka tak získají odpočinkovou zónu, která zatím v této lokalitě chybí. Zpřístupnění areálu navíc zkrátí cestu chodcům i cyklistům, kteří jej zatím musejí obcházet a objíždět.

I další veřejné prostory si zaslouží úpravy. Kolářovy sady by bylo vhodné doplnit o několik menších hřišť, občerstvení a toalety. Biokoridor Hloučela potřebuje další mobiliář pro chodce, cyklisty a in-line bruslaře, ale také parkové úpravy. Dále by město mělo hledat vhodné plochy pro výsadbu zeleně a snažit se vybudovat příjemná místa k odpočinku a relaxaci lidí, kteří se po Prostějově pohybují.

Prostějovu se v minulých letech podařilo vyjít v řadě případů vstříc našim chovatelům psů. Bylo by dobré na dosavadní práci navázat, vytipovat další vhodné lokality pro volný pohyb psů, označit je a pořídit do nich vhodné vybavení.

Město nesmí zapomínat ani na svou nejstarší generaci. Nejenže by samospráva měla podpořit výstavbu nových domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou, ale dobré bude také co nejvíce vtáhnout naše rodiče a prarodiče do dění ve městě. Možnosti vidíme v klubech pro seniory přinášejících jim zajímavé možnosti trávení volného času, speciální nabídce kulturních programů pro dříve narozené obyvatele Prostějova a podpoře aktivního trávení volného času všech generací občanů našeho města.

O sportu jsem zde psal minule. Proto jen stručně zopakuji, že sport a kultura si zaslouží koncepční přístup i transparentní a efektivní dotační systém. Ve městě by měla vyrůst nová tréninková hokejová hala a nový krytý bazén. Pokud se městu podaří ještě vrátit život do někdejšího sportovního areálu Železáren, získá město další zajímavý stadion se spoustou možností vyžití pro všechny věkové generace.

Mgr. František Jura
lídr kandidátky hnutí ANO2011

Psáno pro Prostějovské radniční listy

Share This