Prostějovský večerník se na mě v minulých dnech obrátil s několika otázkami týkajícími se vyhlášených výběrových řízení na obsazení míst magistrátu. Protože podobné otázky mohly napadnout i někoho dalšího, odpovědi zveřejňuji i touto formou.

1. Pane primátore, dlouholetá vedoucí odboru kanceláře primátora paní Tatarkovičová končí ve své funkci? Z jakého důvodu a proč hledáte za ni náhradu?

Dosavadní vedoucí odboru byla delší dobu v pracovní neschopnosti, která vyústila v její rozhodnutí rezignovat na svou funkci. Nic víc v tom není. A protože vedoucího kanceláře primátora město potřebuje, logicky hledáme, kdo její práci převezme.

2. Zároveň radnice poptává nového pracovníka do funkce vedoucího organizačního oddělení na odboru kanceláře primátora. Na první pohled jde o stejnou funkci jako vedoucí odboru kanceláře primátora. V čem je rozdíl? A jde o zcela novou pozici na magistrátu?

Vedoucí organizačního oddělení bude mít zcela jinou náplň práce než vedoucí kanceláře primátora. Organizační oddělení bude pod sebou sdružovat sekretariáty uvolněných členů rady města a bude mít za úkol také samotnou radu a zastupitelstvo. Ač se to tak zvenčí nemusí zdát, příprava schůzí rady a zasedání zastupitelstva je spojena se spoustou specifické agendy. Analogicky funguje například organizační oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje.

3. Poptáváte rovněž vedoucího oddělení vnějších vztahů. Končí tak ve své funkci Jana Gáborová, nebo jde o jinou pozici? Co bude mít tento vedoucí na starosti?

Úkolem oddělení vnějších vztahů bude primárně práce v oblasti cestovního ruchu, nikoliv komunikace s médii. Podpora turistiky patří k našim prioritám. Chceme být v této oblasti mnohem aktivnější než dosud. Pozici mluvčí města toto zvýšení důrazu na cestovní ruch nijak neohrozí.

4. Abychom předešli nějakým spekulacím, nejde pane primátore o nějakou „čistku“ na radnici?

Z odpovědí na předcházející otázky je jasné, že nikoliv. Z úřadu odchází jediný člověk, který již má nějakou dobu nárok na důchod a končí z vlastního rozhodnutí. Zbývající změny jsou spíše posílením úřadu v oblastech, které považujeme za klíčové.

Share This