V současnosti probíhají další postupné aktivity vedoucí ke vzniku tohoto hřiště. Jak jsme již informovali, odbor rozvoje a investic se dlouhodobě na tuto realizaci připravuje, konkrétně v lokalitě Hloučela.

„Již dnes víme, že provozovatelem discgolfového hřiště bude Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, kde bude na recepci zajištěno i půjčování disků a dále rovněž na dětském dopravním hřišti, v období od dubna do října,“ uvedl primátor František Jura. V červnu 2019 byla zpracována studie hřiště v části biokoridoru Hloučela od společnosti HEPA group. Tato studie řeší umístnění devíti samostatných jamek (košů) včetně popisů a velké informační tabule. Samotné realizaci discgolfu budou předcházet terénní úpravy.

„Celkové náklady jsou propočteny na zhruba 676 tisíc korun. Součástí řešení je také, jak již bylo řečeno, nezbytná úprava zeleně konzultovaná s odbory životního prostředí a správy a údržby majetku města. Z celkové investice jde na úpravu porostu a vyčištění letových drah zhruba polovina financí. Tyto práce by měla provádět společnost FCC Prostějov, která je na základě uzavřené smlouvy správcem lesoparku,“ připomenul již publikovanou informaci náměstek primátora Jan Krchňavý.

S využitím tiskové zprávy Magistrátu města Prostějova, foto je jen ilustrační. 

Share This