Pěkná veřejná prostranství jsou důležitou součástí dobře fungujícího města. Prostějov proto ještě letos na podzim investuje do své zeleně. Společně s kolegy z rady města jsme odsouhlasili obnovu a novou výsadbu záhonů cibulovin a lučního kvítí. Práce byly zahájeny v minulých dench.

Naši občané se s novou zelení setkají především podél komunikací, příkladem může být například Okružní ulice podél protihlukové stěny nebo Vrahovická před bývalým Agrostrojem. Přesný výčet lokalit je k dispozici na městském webu. Mám radost se, že už příští rok se budeme těšit z nové a obnovené zeleně, která zkrášlí životní prostředí v Prostějově.

Budu rád, pokud se k nám v rámci svých možností připojí také obyvatelé města, kteří na svých vlastních pozemcích vysadí alespoň pár hezkých květin. Těm, kteří takto již na svých pozemcích zkrášlují naše prostředí (a z vlastní zkušenosti vím, že jich není málo), upřímně děkuji.

Share This