Rozhodně bych se neoznačil za člověka, který se snaží každou část života v našem městě zregulovat vlastní vyhláškou, v jednom konkrétním případě jsem ovšem pro odlišný přístup. A tou je oblastí je využívání zábavní pyrotechniky. Nemám samozřejmě nic například proti oslavě Nového roku. Nicméně nepřiměřené odpalování pyrotechniky během celého roku a v nejrůznějších denních i nočních hodinách vnímám negativně. Špatně na ně reagují děti, stresuje domácí i divoká zvířata. Pyrotechnika navíc znečišťuje ovzduší a často po ní zůstává nepořádek na veřejných prostranstvích.

Po vzoru jiných měst jsme se proto rozhodli dát využívání zábavní pyrotechniky jasný řád a nechali vypracovat příslušnou městskou vyhlášku. Věřím, že zastupitelé budou mít na celou věc stejný názor jako my.

Share This