Město Prostějov nezdraží poplatky za odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Občané příští rok zaplatí stejnou sumu jako letos, tedy 600 korun.

Zachování poplatku v dosavadní výši jsme jako rada města navrhli zastupitelstvu. Předpokládám, že se k našemu názoru přikloní a odsouhlasí jej.

Náklady na likvidaci komunálního odpadu v Prostějově rostou, měsíčně za ně město utratí asi čtyři miliony korun. Částka vybraná od občanů na jejich pokrytí nestačí a je nutné ji doplnit o finance, které samospráva získává z jiných zdrojů.

Share This