Vážení občané, dovolte mi, abych vám jménem vedení města Prostějova i jménem svým popřál krásné vánoční svátky.

Věřím, že je prožijete pokud možno ve společnosti svých rodin a budete mít více času na své blízké. Dětem samozřejmě přeji krásné dárky pod stromkem a dospělým pohled do rozzářených očích jejich malých synů, dcer a vnoučat.

Konec roku je zároveň obdobím setkávání, a proto věřím, že s řadou občanů se ještě letos uvidíme přímo v ulicích města na akcích spojených s Vánocemi a Silvestrem.

Share This