V dubnu bude Prostějov hostit událost, jaká se u nás ještě neuskutečnila. Proběhne se u nás dvoudenní konference věnovaná fenomenologii. Není náhodou, že začne v den narozeni zakladatele tohoto filosofického směru Edmunda Husserla. Husserl se totiž narodil 8. dubna v roce 1859 v prostějovském židovském ghettu. Naše město tím vzdá hold slavnému rodákovi, který je dodnes známý a uznávaný po celém světě. Rádi jsme proto pro účely dvoudenní akce pořadatelům nabídli obřadní síň naší radnice. S nádhernými prostorami se tak prostřednictvím vysílání na internetu budou moci seznámit lidé ze všech koutů planety. Edmund Husserl je mimořádně slavný prostějovský rodák, ale není rozhodně jediný. Rádi bychom si osobnosti spojené s naším městem v budoucnu více připomínali.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This