Město Prostějov zřídí telefonní informační linku pro seniory i další potřebné a pomůže podnikatelům postiženým současnou epidemií. Bude také hledat možnosti péče o děti pracovníků ve zdravotnictví, sociálních službách a bezpečnostních sborech, které nyní nemohou být ve školách. Aktivuje rovněž informační linku pro starosty obcí ve svém obvodu. V sobotu 14. března o tom jednal krizový štáb ORP (obce s rozšířenou působností) Prostějov svolaný primátorem Františkem Jurou.

„Projednali jsme aktuální situaci v souvislosti s nařízením vlády o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Zástupce Policie České republiky informoval o opatřeních ke zvýšenému dohledu nad veřejným pořádkem a potvrdil, že aktuálně došlo k navýšení počtu policistů ve službě. Chtěl bych touto cestou poděkovat občanům a podnikatelům za dodržování nařízení vlády České republiky vztahujících se k omezení šíření koronaviru.,“ uvedl primátor Jura.

Krizový štáb nyní připravuje aktivaci informační linky pro starosty obcí ve správním obvodu ORP Prostějov s cílem pomoci řešit dopady současné situace na život v obcích. Dále se bude jednat o možnosti případné péče o děti pracovníků ve zdravotnictví, bezpečnostních a sociálních složkách, jejichž schopnost vykonávat důležité činnosti pro společnost byla omezena stávajícím zrušením školní docházky.

Magistrát města Prostějova zprovozní v nejbližších dnech „Linku pomoci“, na kterou se budou moci obracet uživatelé sociálních služeb, kterých se současná omezení dotýkají. „Budeme spolupracovat s Charitou a s Pečovatelskou službou s cílem co nejdříve jejich klienty o takové lince informovat. Už v pondělí bychom chtěli číslo nejen zveřejnit, aletaké tuto informaci k řadě potřebných nejrůznějšími cestami dopravit. Je nám jasné, že dát ji na webové stránky města rozhodně nestačí,“ dodal primátor.

Město Prostějov se bude následně zabývat také možnostmi zmírnění dopadů restrikcí na podnikatelskou sféru. „V případě živnostníků a firem podnikajících v nemovitostech pronajímaných od města máme v rukou nástroj, jak jim pomoci. Konkrétní opatření zveřejníme v následujících dnech,“ dodal Jura.

Primátor Prostějova František Jura zároveň osloví starosty obcí ORP Prostějov s prosbou, aby apelovali na dodržování nařízení občany jejich obcí.

Z tiskové zprávy statutárního města Prostějova

Share This