Prostějovská městská hromadná doprava jezdí zdarma, radnice zřizuje dvě informační linky pro seniory a dvě další linky pro všechny občany. Od zítřka začne fungovat také speciální program péče o žáky 1. stupňů základních škol, jejichž rodiče pracují u ozbrojených sborům a složek integrovaného záchranného systému.

Všechna tato opatření projednal dnes dopoledne krizový štáb ORP (obce s rozšířenou působností) Prostějov svolaný primátorem Františkem Jurou.

Společnost FTL zajišťující prostějovskou městskou hromadnou dopravu má od města pokyn jezdit zdarma, cestující nemohou nastupovat předními dveřmi. Důvodem je snaha ochránit řidiče.

Město zřídilo dvě telefonní linky pro seniory, osoby s postižením a vážně nemocné občany, kteří potřebují pomoc například s nakupováním. „To je pro nás nyní velmi důležité. Nikdo nesmí zůstat sám bez pomoci, každému jsme připraveni podat pomocnou ruku,“ uvedl primátor František Jura. Linky mají čísla 605 162 963 a 605 236 431. Jsou v provozu každý den včetně víkendů od 8 do 20 hodin. Jejich obsluha bude předávat požadavky Pečovatelské službě a Charitě, které zájemcům zajistí vše potřebné. Pokud by kapacity těchto dvou organizací nestačily, má město v zásobě dobrovolníky, kteří se mu sami hlásí. Informace o linkách nyní poputují formou letáčku k lidem, kteří je mohou využít.

Další dvě telefonní čísla jsou už od dnešního odpoledne k dispozici ostatním obyvatelům Prostějova. Na číslech 605 162 973 a 605 343 516 je možné získat všeobecné informace o koronaviru, o aktuálních opatřeních státu, kraje i města i o pravidlech, která je třeba dodržovat. Zaměstnanci magistrátu na nich budou buď přímo odpovídat, nebo směřovat tazatele na relevantní zdroje informací. Také tyto linky budou v provozu denně včetně sobot a nedělí od 8 do 20 hodin až do odvolání.

Sportcentrum DDM bude od zítřka nabízet program pro žáky 1. stupně základních škol, jejichž rodiče nyní plní důležité úkoly, především pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému. Tímto způsobem se bude možné postarat každý den od 7 do 16.30 hodin asi o 50 dětí, které budou mít program v hale, na dopravním hřišti a na Vápenici.Děti budou ve více skupinkách maximálně po deseti. „Pokud by to bylo nutné a dětí bylo více, otevřeme pro tyto účely další prostory v některé z našich základních škol,“ dodává primátor.

V provozu zůstávají jesle a mateřské školy. Do školek dnes rodiče přivedli celkem 134 dětí, to je necelých 9 procent jejich kapacity. Ještě v pátek to bylo 412 dětí. Podle náměstka primátora Jana Krchňavého se jednotlivá oddělení nespojují, aby bylo pohromadě co nejméně žáků. Více oddělení také nemá stejný program například na zahradách, aby se potkávalo co nejméně dětí. Město chce provoz udržet především kvůli rodičům pracujícím ve zdravotnictví a pro integrovaný záchranný systém. Ostatní opakovaně vyzývá, aby děti do mateřských škol nevodili. Pokud by se počet opět navyšoval a na jednom oddělení bylo více dětí než 10 až 15, radnice by školky z preventivních důvodů musela uzavřít.

Uzavírá se Magistrát města Prostějova. Na radnici zůstanou primárně zaměstnanci obsluhující informační telefonní linky a pracovníci, kteří řeší neodkladné úkoly.

Share This