Radnice v Prostějově hledá nejvhodnější způsob podpory živnostníků a malých firem postižených současnou epidemií koronaviru. Pokud nákaza během krátké doby neodezní a nouzová opatření budou pokračovat, je připravena vyčlenit v rozpočtu peníze na jejich podporu a stabilizaci .

Primátor František Jura už vydal pokyn, aby magistrát hledal vhodnou formu podpory, která by neodporovala zákonu. V úvahu přicházejí jak bezúročné půjčky, tak i dotace. Předběžně se s nimi počítá pro osoby samostatně výdělečně činné a menší firmy .

„Situace je v současnosti velice vážná. Pokud nedojde k jejímu rychlému zlepšení, budou drobným podnikatelům hrozit existenční problémy. Nechceme je v tom nechat a zvažujeme vhodnou formu pomoci. Takto získané peníze by jim mohly pomoci například s platbou nájmů, pořízením materiálu a nákupem pohonných hmot,“ uvedl František Jura. Podmínkou je souhlas rady města a definitivní schválení zastupitelstvem.

Ke konci roku 2019 bylo v okrese Prostějov evidováno přes pět tisíc osob samostatně výdělečně činných.

Share This