V závěru minulého týdne jsem odpovídal na otázky Prostějovského večerníku, nyní si rozhovor můžete přečíst na mém webu. Situace se ovšem rychle mění, takže nové odběrné místo u prostějovské nemocnice, které jsem v rozhovoru avizoval, už funguje. A také se nám v mezičase například podařilo zásobit rouškami řadu sociálních zařízení.

Jakým způsobem současná situace změnila práci městské samosprávy?

Změnila ji zcela zásadně. Významná část běžné agendy se ze dne na den ocitla na vedlejší koleji a dominuje krizový management. Služby zajišťované městem Prostějovem samozřejmě musejí fungovat dál, ale samotný magistrát pracuje v nouzovém režimu. Budova je uzavřena a dochází do ní pracovat omezené množství lidí. Musí fungovat linky pomoci pro seniory a informační linky pro veřejnost. A samozřejmě v případech, že je práce kolegů z magistrátu limitována nějakými lhůtami, pracujeme na jejich dodržení. Je to náročné a já bych touto cestou rád poděkoval každému, kdo nám pomáhá.

A co samotná rada a zastupitelstvo?

Zastupitelstvo nemá na nejbližší týdny naplánováno žádné zasedání. Vzhledem k množství lidí, kteří se při něm shromáždí v obřadní síni radnice, by to ani nebylo z preventivního hlediska vhodné. Uvidíme, jak naložíme se zasedáním, které by se podle harmonogramu mělo uskutečnit na konci dubna. Příští týdny nám mnohé ukáží.

Pokud jde o radu města, kolegové jsou průběžně informováni. Operativně se schází především vedení města, tedy uvolnění členové rady a tajemnice úřadu. Mnohem intenzivnější je nyní komunikace prostřednictvím moderních technologií. Spoustu věci s kolegy vyřešíme například přes WhatsUp. Je to rychlé a není nutné být v jednu dobu na jednom místě.

Jako primátor řídíte také městskou policii…

Ta je samozřejmě pod velkým náporem. Musí zvládat svou běžnou agendu, dbát na dodržování městských vyhlášek, řešit odchyt zaběhnutých psů a podobně. Kromě své obvyklé práce nám pomáhá například distribuovat ochranné pomůcky, nabádá občany k nošení roušek, některým je dokonce rozdává. Naopak téměř ustaly některé typy drobné kriminality, příkladem jsou drobné krádeže v supermarketech. Mimochodem, podobné signály mám také z republikové policie.

Městská policie je permanentně v ulicích Prostějova, což s sebou nese nutnost ochrany strážníků a desinfekce služebních vozidel. Kolegové toho nyní mají hodně a jsem rád, že se na ně jako samospráva můžeme spolehnout.

Jaká je v Prostějově situace s rouškami a dalšími ochrannými pomůckami?

Podařilo se nám sehnat ve dvou várkách dostatek materiálu pro šití roušek. První zásilku jsem zavezl do firmy DD Sport v Dubanech. Ze druhé začíná šít roušky Gala Prostějov. První už dorazily a my je operativně rozdělujeme na potřebná místa. Vybavujeme zdravotníky, řidiče MHD i domy s pečovatelskou službou. Jak bude roušek přibývat, dostanou se postupně k více a více lidem. Už máme také první dodávku respirátorů, které město koupilo, další bychom měli získat od Olomouckého kraje. Také hotové roušky ještě nakupujeme, v řádu dní bychom je měli mít.

Daří se nám také shánět desinfekci, a to nejen pro nás, ale i okolní obce patřící do prostějovského správního obvodu. V minulých dnech jsem se jednoho takového rozvozu sám zúčastnil, protože jsme se starosty na pomyslné jedné lodi.

Největší nebezpečí hrozí seniorům. Co pro ně město dělá?

Zřídili jsme speciálně pro ně dvě linky pomoci. Jsou v provozu každý den včetně víkendů a je na nich možné objednat si například nákup. Senioři, ale také osoby se zdravotním postižením a vážně nemocni občané, mají tuto službu zdarma, zaplatí pouze za zboží, které si objednali. Vyzývám potenciální uživatele, aby se nestyděli požádat o pomoc. Je tady právě pro ně.

Velmi mě těší, že se městu hlásí řada dobrovolníků, kteří chtějí pomáhat potřebným nebo se jakkoli jinak zapojit do práce pro občany. Zřídili jsme pro ně formulář na webu města a budeme rádi, pokud se nám přihlásí právě tímto způsobem.

Velkým tématem posledních dní je testování občanů. Jak je na tom Prostějov?

Mám velkou radost, že díky naší iniciativě a díky spolupráci spousty lidí začne od pondělního rána fungovat odběrné místo u prostějovské nemocnice. Brzy ráno tam příslušníci 601. skupiny speciálních sil naší armády postaví stan, aby od 7 hodin mohly začít první odběry. Podmínkou pro testování na koronavirus už nebude jen pokyn hygieniků, ale také doporučení praktického lékaře. Věřím, že se tím celá situace kolem testování výrazně změní a moc děkuji všem, kteří na tom mají zásluhu, tedy především armádě a prostějovské nemocnici v čele s Marií Marsovou.

Rád bych ještě obyvatelům Prostějova vzkázal, ať drží při sobě a v případě potřeby nás neváhají kontaktovat. Snažíme se pomoci opravdu každému napříč generacemi i profesemi a jsme připraveni v tom pokračovat, dokud to bude třeba. Prostějov byl navíc před začátkem epidemie ve velmi dobré finanční kondici, která nám kromě vlastní činnosti dává prostor podílet se po skončení nouzového stavu na obnově běžného života ve městě, jak jej známe. Až budeme z epidemiologického hlediska z nejhoršího venku, obnovíme činnosti kulturních a sportovních institucí a pomůžeme udržet ohrožené firmy.

Share This