Na minulý týden připadlo 630. výročí povýšení Prostějova na město. Slavnostní chvíle samozřejmě zcela překryly aktuální starosti se zajištěním potřeb našich občanů. Zatím nevíme, kdy se budeme moci vrátit k naplánovanému programu celoročního připomínání tohoto jubilea. Nicméně mohu našim občanům slíbit, že na udělení práva výročního trhu budeme ještě letos vzpomínat a ke všem světlým okamžikům naší historie přidáme obrovské nasazení spousty obyvatel při zvládnutí současné epidemie. Prostějov v minulosti všechny těžké chvíle přečkal, několikrát byl dokonce bezpečným přístavem pro lidi prchající před nebezpečím nebo útlakem z jiných míst. A podobně přečkáme těžkosti i tentokrát. Ještě to jistě nějaký čas potrvá, ale Prostějov to zvládne.

Psáno pro Prostějovský večerník

Share This