Na konci dubna se na svém zasedání sejdou členové prostějovského zastupitelstva. Jedním z klíčových bodů jednání bude pomoc Národnímu domu.

Jak všichni víme, provoz Národního domu zásadním způsobem poznamenala současné epidemie. Výsledkem je milionová finanční ztráta každý měsíc. Město jako jeden ze tří zakladatelů obecně prospěšné společnosti, která v Národním domě hospodaří, si uvědomuje její důležitost. Jsme proto připraveni postavit se k této věci čelem. Dosavadní návrhy počítají s možností daru na provozní náklady a bezúročnou půjčku, kterou by nám organizace v příštích letech splácela.

Definitivní rozhodnutí budou mít v rukou zastupitelé, já však pevně doufám, že se nám podaří najít v případě tohoto tématu potřebnou shodu.

Share This