V těchto dnech si připomínáme konec 2. světové války. Oslavy 75. výročí osvobození našeho města i celé vlasti budou letos z pochopitelných důvodů skromnější. To nám nebrání, abychom nejrůznějšími formami poděkovali hrdinům podílejícím se na porážce nacismu a oslavili, že můžeme žít ve svobodné zemi.

Přelom dubna a května je spojen také s naším vstupem do Evropské unie. Toto společenství přineslo Evropě mírové soužití národů, demokracii, bezpečí a prosperitu. Základy Unie byly položeny jen nekolik let po druhé světové válce s cílem vyhnout se chybám z minulosti. Jistě bychom na EU našli řadu chyb a příležitostí oprávněně ji kritizovat. Ale v základních parametrech svou roli už mnoho desetiletí plní a jsem rád, že k ní už 16 let patříme také my.

Napsáno pro aktuální vydání Prostějovského večerníku. 

Share This