Hasiči v Krasicích dostanou nový automobil. Jeho pořízení podpoří dotace Olomouckého kraje a ministerstva vnitra.

„Již v lednu tohoto roku jsme podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení dopravního prostředku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Prostějov ve výši 100 tisíc korun. Naše žádost byla schválena Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Peníze půjdou z dotačního programu Olomouckého kraje na podporu obcí Olomouckého kraje při pořizování nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí a to za podmínky současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra. Tady bude město také čerpat dotaci ve výši 450 tisíc korun,“ uvedl primátor Prostějova František Jura.

Dotace uhradí polovinu nákladů na pořízení vozidla, které buce stát celkem 1,1 milionu korun.

S využitím tiskové zprávy Magistrátu města Prostějova

Share This