Úleva peněženkám rodičů budoucích prvňáčků. Tak by se dala popsat opětovná pomoc města při pořizování školních pomůcek pro budoucí školáky. Konkrétně se jedná o městský příspěvek základním školám pro žáky 1. ročníků ve výši jednoho tisíce korun pro jednoho žáka.

„Podle skutečně zapsaného počtu dětí do 1. ročníků základních škol v Prostějově, bez žádosti o odklad povinné školní docházky víme, že bylo zapsáno a nastoupí do prvních tříd 453 dětí. Logicky vychází, že do škol celkem takto posíláme na pomůcky 453 tisíc korun,“ uvedl primátor města František Jura.

Peníze půjdou jednotlivým školám například na nákup věcí, jako jsou sešity, pastelky, barvy (skladba konkrétních zakoupených pomůcek je na rozhodnutí školy). Rodiče pořídí dětem jen aktovky, přezůvky, penály a cvičební úbor.

S využitím tiskové zprávy Magistrátu města Prostějova. 

Share This