Město Prostějov opraví most přes dálnici D46 v Žešově. Radnice už hledá dodavatele této zakázky.

„Konkrétně se jedná o modernizaci stávajícího mostního objektu, jejíž součástí je především výměna mostního svršku, sanace betonových konstrukcí a výměna nefunkčních konstrukcí (hydroizolace, mostní závěry, kotevní tyče na opěrách) a dále pak úprava území pod mostem a v jeho blízkém okolí včetně vozovky před a za mostem,“ popsal v hrubých obrysech potřebné práce primátor Prostějova František Jura.

Most se nachází na veřejně přístupné účelové komunikaci (polní cesta), která spojuje místní část města Prostějova Žešov a přilehlá pole.

„Oslovíme devět možných dodavatelů, jejich nabídky bude posuzovat hodnotící komise. S ohledem na zákonnou povinnost budou přijímány nabídky pouze v elektronické formě. Předpokládaný termín zahájení prací je od 01. 09. 2020 a termín ukončení realizace nejpozději do 31. 08. 2021. Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 12, 7 milionu korun. Na realizaci této investiční akce město získalo stoprocentní dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu doprava EU,“ dodává náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Share This