Vážení občané,

našemu městu se opět podařilo uspět v několika prestižních soutěžích. Patří k nim například klání O keramickou popelnici hodnotící třídění odpadů, ve kterém jsme zvítězili díky vám a vašemu přístupu k životnímu prostředí. Moc vám za to děkuji. Dále jsme vyhráli krajské kolo soutěže Památka roku, jehož porota ocenila rekonstrukci našeho Národního domu. A první místo jsme si odnesli také ze Zlatého erbu hodnotícího webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Konkrétní informace naleznete uvnitř tohoto vydání Prostějovských radničních listů, k dalším se vrátíme příště.

Na stránkách našeho měsíčníku se dále dočtete, že se Prostějovu daří udržet si výborné hodnocení městských financí. Takzvaný rating ukazuje, že Prostějov hospodaří velmi dobře. Děkuji za to nejen svým kolegům z rady města, ale také všem zastupitelům, kteří přistupují ke své práci zodpovědně a pomáhají nám vést město správným směrem.

Letošní jaro bylo pro většinu z nás velmi složité. Proto přeji všem občanům Prostějova co nejklidnější prožití letních měsíců. Potřebujeme načerpat síly, odpočinout si od každodenního stresu a přijít na jiné myšlenky. Pokud se rozhodnete strávit dovolenou v zahraničí, dávejte na sebe pozor a v pořádku se vraťte domů. A jestliže tentokrát z jakýchkoliv důvodů zůstanete doma, nemusíte litovat. Naše město a jeho okolí nabízí spoustu příležitostí k prožití krásné dovolené. Já osobně se nejvíc těším na chatu, na dny prožité udržováním zahrady, na procházky po lese a na čas strávený se svou rodinou.

Krásné léto!

Psáno pro Prostějovské radniční listy. 

Share This