V posledních týdnech se v Prostějově znovu diskutuje o používání přípravků proti pleveli, takzvaným glyfosátům. Část debaty je zcela racionální, v části se bohužel používají nefér argumenty, případně se neříká pravda.

Město se snaží spíše dívat kupředu, proto hledáme cesty, jak aplikaci těchto přípravků minimalizovat. V minulých dnech se mi podařilo vyjednat zapůjčení druhého stroje fungujícího na principu hubení rostlin horkou párou ze Znojma. Město dále odsouhlasilo nákup jednoduchého stroje, který nežádoucí zeleň hubí mechanicky. Pokud se nám osvědčí, jsme připraveni pořídit jich více. Také druhý stroj na páru by se mohl v Prostějově usadit natrvalo, v úvahu přichází jeho koupení společností FCC nebo samotným městem.

Pokud budeme situaci řešit racionálně, určitě se nám podaří postupně použití chemických přípravků minimalizovat.

Psáno pro Prostějovský večerník. 

Share This