V těchto dnech končí čtyřleté volební období Zastupitelstva Olomouckého kraje. Naše město během něj s hejtmanstvím výborně spolupracovalo a společně jsme se podíleli na řadě projektů užitečných pro občany Prostějova.

Příkladem může být doprava. Společně jsme prosadili stavbu severního obchvatu města, na který v budoucnu naváže takzvaný severozápadní kvadrant. Odvést tranzitní dopravu mimo obydlené oblasti Prostějova považujeme za významný vklad do zdraví našich občanů i jejich bezpečí na silnicích. Dalším společným projektem byla náročná rekonstrukce Plumlovské ulice, která podle mě dopadla na výbornou. Podíleli jsme se také na letní opravě Vápenice.

Olomoucký kraj nám ovšem pomohl také v dalších oblastech. Je to například stavba sportovní haly na DDM Vápenice, vybudování zázemí pro hokejovou mládež nebo hřiště s umělou trávou ve fotbalovém areálu Za Olympijskou ulicí. Pokud jste zavítali na některou z akcí Prostějovského kulturního léta, mohli jste si všimnout našeho poděkování kraji, je podpořil téměř milionem korun.

Práci krajské samosprávy znám z obou stran. Dva roky jsem byl náměstkem hejtmana, poté jsem odešel řídit město Prostějov a zůstal členem krajské rady. Mohu proto říct, že kraj přistupoval k potřebám Prostějova a jeho obyvatel velmi vstřícně a uvážlivě. Základem naší spolupráce byly samozřejmě dobré myšlenky a kvalitně připravené projekty, o jejich potřebnosti jsme uměli přesvědčit ostatní.

Rád bych touto cestou kolegům z krajské rady a zastupitelstva poděkoval a vyjádřil přání, aby dobrá spolupráce Prostějova s hejtmanstvím pokračovala i v nadcházejících čtyřech letech.

Share This