Základní školy v Prostějově se pustily do projektu, jehož cíle, je usnadnit učení pod širým nebem. Smyslem projektu je poskytovat dětem praktické i teoretické vzdělávání v oblasti environmentálního vzdělávání. Děti budou motivovány k častějšímu pobytu v přírodě, který prospívá zdravému životnímu stylu a rozvíjí praktické dovednosti dětí.

„Vybudovat přírodní zahrady a učit v přírodě a z přírody je záměrem ZŠ a MŠ Prostějov v ulici Melantrichova, ZŠ Prostějov v ulici Majakovského a Základní školy Prostějov v ulici E. Valenty. Celková částka, kterou bude město investovat, dosahuje téměř 1,5 milionu korun,“ uvedl primátor města Prostějova František Jura.

Rada města Prostějova v minulých dnech souhlasila s finanční spoluúčastí samosprávy ve výši 15 procent celkových nákladů. Město navíc pomůže školám projekt dopředu financovat, protože dotace přijdou až později.

S využitím tiskové zprávy Magistrátu města Prostějova.

Share This