Prostějov zmodernizuje svůj varovný a informační systém obyvatelstva. Dosud používané analogové hlásiče jsou za horizontem životnosti. Je čím dal složitější opravovat, protože se na ně přestávají vyrábět náhradní díly.

„Stávající varovný systém vznikal v jednotlivých etapách od roku 2006 do 2011. Celkově máme 213 hlásičů, z toho 175 je jednosměrných a 38 obousměrných. Životnost telekomunikačních a sdělovacích zařízení je podle vyjádření výrobce přibližně 10 let, což je doba, kterou již máme překročenou,“ uvedl primátor města František Jura.

Město se pokusí získat na nový systém dotaci z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Kromě modernizace hlásičů do žádosti zahrne takié digitalizaci svého povodňového plánu.

„Pokud chceme mít systém s perspektivou spolehlivého provozu, včetně servisního zajištění po dobu dalších 10 až 15 let, je třeba přejít na nový plně digitální obousměrný systém,“ dodal primátor František Jura.

S využitím tiskové zprávy statutárního města Prostějova. 

Share This